AgriHub Syd matchar primärproduktionens behov och akademins forskning

De gröna näringarna står inför många möjligheter, men också utmaningar där tillgång till kunskap är avgörande för konkurrenskraft och framgång. AgriHub Syd ska underlätta matchningen mellan behov å ena sidan och kunskap/lösningar å andra. Bakom initiativet står LRF Skåne, SLU Partnerskap Alnarp och Krinova Incubator & Science Park.

Med samarbetet AgriHub Syd vill vi koppla den kunskap och kompetens som finns inom akademin med primärproduktionens utmaningar och behov. Det fördjupade samarbetet med SLU Partnerskap Alnarp, Krinova och LRF Skåne ska leda till kraftsamling för förenklad dialog och tillvaratagande av forskning, vilket stärker både företag och akademi.

AgriHub Syd vänder sig dels till företag som helt eller delvis är verksamma inom jordbruk, trädgård, lantbrukets djur, skog och vattenbruk, dels akademin inom relevanta ämnesområden.

Håll dig uppdaterad

Genom att ange din e-postadress här kommer du att bli registrerad som prenumerant på maillistan AgriHubSyd. Du kan enkelt avregistrera dig med en länk som finns i varje nyhetsutskick.

Genom att prenumerera godkänner du att vi lagrar ditt namn och  din e-postadress. Vi använder inte dessa uppgifter för några andra ändamål än våra nyhetsutskick.

Partners

AgriHubSyd drivs och utvecklas av: